Om NamsosMartnan

Helt siden 1965 har Namsosmartnan vært arrangert hvert eneste år. Med unntak av i 1975 har den vært avholdt i august.

Festplassen ligger midt i hjertet av Namsos by, og har alltid vært og vil forbli sentrum for Namsosmartnan. Som ringer i vann vil gode tilbud og aktiviteter spres utover hele bybildet og utover i Namsos kommune.

NamsosMartnan har en lang historie og er en flott tradisjon for byen vår, og hovedmålsetningen for Namdal næringsforening er at Martnan skal framstå som en seriøs handelsaktivitet som skal bringe mer folk til byens næringsliv.

Martnan skal ha næring i fokus, og dette ønsker vi å fortsette å utvikle videre i årene som kommer. Det er nettopp under martnan regionbyen Namsos har mulighet til å vise sine omgivelser hva den har å by på – og disse dagene ønsker vi å vise fram næringslivet i sin helhet.

Vi har lagt til rette for spennende opplevelser og særdeles gode muligheter til å gjøre en god handel i Namsos by.