Om Martnan

Namsosmartnan 2020

Da det aller meste av aktivitet i Norge stengte i mars i år, skjønte vi alle at denne sommeren neppe blir slik den pleier å være.

Etter at nedstengningen hadde vart en stund, ble det etter hvert klart at landet kunne åpnes opp litt etter litt. Dermed gikk NamsosMartnan fra å ha et totalt fraværende handlingsrom – inn i en kreativ, blomstrende fase. Martnaskomiteen har dermed brukt våren til å jobbe intenst med å ferdigstille et unikt og kreativt program som vi gleder oss til å få gjennomført!

Med tanke på at veldig mange av oss namdalinger vil være mye hjemme i sommer, har vi lagt til rette for spennende opplevelser og særdeles gode muligheter til å gjøre en god handel i Namsos by. NamsosMartnan har en lang historie og er en flott tradisjon for byen vår, og hovedmålsetningen for Namdal næringsforening er at Martnan skal framstå som en seriøs handelsaktivitet som skal bringe mer folk til byens næringsliv.

Martnan skal ha næring i fokus, og dette ønsker vi å utvikle videre i årene som kommer. Det er nettopp under martnan regionbyen Namsos har mulighet til å vise sine omgivelser hva den har å by på – og disse dagene ønsker vi å vise fram næringslivet i sin helhet.

NamsosMartnan har vært og vil være i dialog med kommuneoverlege og andre myndighetsinstanser for til enhver tid sikre at alle arrangement vil bli gjennomført innenfor gjeldende regelverk.