Om NamsosMartnan

NamsosMartnan har en lang historie og er en flott tradisjon for byen vår. Hovedmålsetningen for Namsos Næringsforening er at NamsosMartnan skal fremstå som en seriøs handelsaktivitet som skal bringe mer folk til byens næringsliv. Martnan skal ha næring i fokus og dette ønsker vi å utvikle videre i årene som kommer. Det er under martnan regionbyen Namsos har mulighet til å vise våre omgivelser hva vi har å by på og vi ønsker å vise fram næringslivet i sin helhet.

 

NamsosMartnan ønsker å videreføre det tradisjonelle bidraget til lokale lag og foreninger gjennom innleid arbeidskraft og inntekter fra lag og foreningers boder under Martnan.

For mer informasjon om Namsos Martnan, så kan Dere ta kontakt på telefon 99 11 22 00

 

Samarbeidspartnere