Vi ønsker å invitere publikum, frivillige og næringsdrivende til møte om 
Namsos Martnan 2012.
Har du en ide eller noe på hjerte angående årets martna, 
da er det viktig at du kommer på møte:
Onsdag 9. mai  kl 1900, Namdalshagen.
Vi er åpen for ris, ros og gode innspill!

inv

Vi ønsker å invitere publikum, frivillige og næringsdrivende til møte om 
Namsos Martnan 2012.

Har du en ide eller noe på hjerte angående årets martna, 
da er det viktig at du kommer på møte:

Onsdag 9. mai  kl 1900, Namdalshagen.

Vi er åpen for ris, ros og gode innspill!